FinMeetUps представя

Актуални проблеми пред финансовото управление на лечебните заведения за болнична помощ

19 октомври 2017, Гранд Хотел София

За първи път в България, конференцията ще обърне внимание на основни предизвикателства, с които се справят финансовите и административни мениджъри в българските болници. Форумът ще събере доказани специалисти и ще им даде платформа да дискутират теми като себестойността на медицинските услуги на ниво пациент, системите и методиките за разпределяне на допълнителни възнаграждения, стандартът за здравна информация.

Присъединете се към нас и бъдете част от задълбочените дискусии с професионалисти, които се сблъскват с Вашите проблеми.

Регистриралите се и заплатили таксата за участие делегати могат да получат достъп до материалите от конференцията.

Програма

08:30 – 09:00
Регистрация и кафе
09:00 – 09:15
Официално откриване

и приветствие от заместник-кмета по Финанси и стопанска дейност на Столична община
г-н Дончо Барбалов

09:15 – 10:00
Определяне на себестойността на медицинските услуги на ниво пациент

Основни правила, методики, споделяне на международен опит
Маг. Кристоф Балдингер

10:00 – 11:00
Представяне на осреднени финансови показатели на лечебните заведения за болнична помощ в България

Финансова статистика, базирана на официалните отчети на лечебните заведения. Дава възможност за сравняване на Вашите финансови резултати със средните стойности на пазара
г-н Живко Иванов

11:00 – 12:30
Възможности за финансиране по европейски и национални програми

г-н Джонатан Гомез-Раха, г-жа Таня Ръсовска и представител на ПОД Бъдеще АД

12:30 – 13:30
Работен обяд
13:30 – 14:15
Стандарт за здравна информация

Остават броени седмици до края на гратисния период за прилагането на новоприетия стандарт за здравна информация. Актуални предизвикателства пред лечебните заведения. (НАРЕДБА № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения)
адв. Мария Радева

14:15 – 15:00
Системи и методики за разпределяне на допълнителни възнаграждения към лекарите

Споделяне на международен опит
Маг. Кристоф Балдингер

Дискусия

Изпращайте през целия ден Вашите въпроси и коментари по разискваните теми и през Twitter с хаштаг #finmeetups

Лектори

Дончо Барбалов

Заместник-кмет по “Финанси и стопанска дейност”
и.д. заместник-кмет по направление “Столично общинско здравеопазване”

Магистър по бизнес администрация от City University in Seattle –Washington. С квалификации по Системно финансово моделиране и Сделки свързани с акционерно участие, получени в Лондон от ЕБВР, и квалификации получени във Вашингтон, по ръководене на екипи от Световна банка и по регулиране на капиталовите пазари. Заместник-кмет Барбалов има натрупан опит като Старши банкер в Общинска инфраструктура и околна среда към Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР), работил е също така като Специалист по проекти и инфраструктура към Световна Банка и Специалист по проекти в Американска Агенция за Международно Развитие (USAID).

Дончо Барбалов

Заместник-кмет по “Финанси и стопанска дейност” и и.д. заместник-кмет по направление „Столично общинско здравеопазване“

Джонатан Гомез-Раха

Ръководител на отдела за ИРИ във ФундеСалуд, Хунда де Естремадура
Политехнически университет в Мадрид

Доктор по микробиология от Университета в Естремадура (Испания) и следдипломна квалификация в университета в Минесота (САЩ). В допълнение е магистър по управление на международни програми за научноизследователска и развойна дейност от Политехническия университет в Мадрид (Испания). Той е специалист по генетика и молекулярна биология и изследванията му са фокусирани върху човешките гъбични заболявания. Работи в САЩ, Индия, Германия и Испания. Автор на няколко статии, публикувани в научни списания, както и съавтор в няколко книги. Участвал е като изследовател и ръководещ научен сътрудник в няколко изследователски проекта и координатор в национални и международни научни дейности. Освен това е получил няколко стипендии за следдипломна квалификация и други награди от Регионалното правителство Автономен Регион Естремадура и Федерацията на европейските микробиологични дружества( FEMS). Той е заместник-професор в Университета в Естремадура и понастоящем заема длъжността ръководител на отдела за ИВР в ФундеСалд. Основната му цел е да насърчава научните изследвания, иновациите и интернационализацията в здравната и социалната система в Автономен Регион Естремадура.

Джонатан Гомез-Раха

Ръководител на отдела за ИРИ във ФундеСалуд, Хунда де Естремадура

Кристоф Балдингер

Управляващ партньор в „Балдингер и Партньор“

Кристоф Балдингер е управляващ съдружник в Baldinger & Partner, виенска данъчна и управленска консултантска фирма, със акцент върху клиринговите услуги за медицински първокласни такси.

Учи във Виенския университет по икономика и бизнес, както и в Стокхолмската икономическа школа и притежава професионални лицензи за сертифициран (австрийски) данъчен консултант и австрийски експерт-счетоводител.

Има повече от десет години опит в проекти за данъчен и финансов контрол, вариращи от медицинския и фармацевтичния сектор до аутсорсинг дружества в публичния сектор, както и благотворителните и други организации с нестопанска цел.

Кристоф Балдингер

Управляващ партньор в Балдингер и Партньор

д-р Мария Радева

Адвокат
Главен асистент в Юридическия факултет на Русенския университет

Д-р Мария Радева е магистър по Право (1998) и по Обществено здраве и здравен мениджмънт (2008). През 2014 защитава докторска теза в областта на правата на пациента.

Главен асистент е в Юридическия факултет на Русенски университет. Води курсове по Осигурително право, Медицинско право, Социално и здравно законодателство.

От 2003 до 2010 е юрисконсулт в РЗОК – Русе. Като адвокат практикува в областта на Административното право, Общественото осигуряване, Медицинското право, Трудовото право.

Автор е на две книги и повече от 40 научни публикации.

д-р Мария Радева

Адвокат

Живко Иванов

Управляващ партньор, Симбула

Аз съм мениджър и предприемач с богат опит в областта на финансите, счетоводството, данъчни консултации и рисков капитал.

Преди да създам „Симбула“, събрах опит във финансовото управление на редица компании в сектора на здравеопазването, финансовите услуги и ИТ. Също така бях ръководител на отдел „Финанси и счетоводство“ на Токушукай-София, член на Съвета на директорите на болничната структура „Токуда“, прокурист на „Токуда хоспис“, финансов директор на ProDuCt – консултант разработване на проекти и член на Надзорния съвет на Cooperative Clinical Drug Research and Development (CCDRD), базирана в Берлин, Германия и др.

Аз също съм съосновател на TIDIT, Clarion Ventures и Българската мрежа за бизнес ангели. Имам две магистърски степени – в областта на финансовото управление и управлението на банките и съм провел редица следдипломни курсове по корпоративни финанси, финансов анализ, стратегическо управление, управление на проекти, финансово планиране и моделиране в България, Япония и Германия.

Живко Иванов

Управляващ партньор, Симбула

Теодора Петрова

Директор Бизнес развитие, Симбула

Теодора Петрова е Директор Бизнес развитие и съдружник в консултантска компания Симбула. Притежава дългогодишен опит като Директор Връзки с инвеститорите и Финансов анализатор в компании, работещи в различни сфери на икономиката.

Тя притежава магистърска степен по Бизнес администрация със специализация по Стратегическо управление, както и бакалавърска степен по Международни икономически отношения. Преминала е редица следдипломни квалификации по корпоративни финанси, глобално управление и лидерство, оценка на инвестиционни проекти, управление на проекти, оценка на здравните технологии и др. в България, Япония и Кипър. Има публикации на теми, свързани с персонализираната медицина и анализa на бюджетното въздействие.

Теодора Петрова

Директор Бизнес развитие, Симбула

Таня Ръсовска

Магистър по икономика, със следдипломни квалификации в сферата на европейското финансиране. Има натрупан над 10-годишен опит в структурните фондове на Република България, като:

  • Оценител на проектни предложения в ОП РЧР и ОПРСР;
  • Началник отдел по договаряне на европейски проекти по ОПРСР;
  • Ръководител на проект за 51 млн. лв. по ОП РЧР – в сферата на обученията;
  • Координатор на проекти по ОП РЧР – в сферата на заетостта и в сферата за социално-здравните услуги;
  • Разработва проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – Изграждане на Център за върхови постижения в областта на индустрия за здравословен живот и биотехнологии за 70 млн. лв.;
  • Разработва проектни предложения по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в областта на индустрия за здравословен живот и други;
  • Разработва проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – в сферата на заетостта, социалните дейности и др.
  • Участва в разработването и изпълнението на проекти по различни национални програми;
  • Разработва проекти към различни донорски програми.

Работи в Симбула ООД, като Ръководител направление „Европейски проекти“.

Таня Ръсовска

Експерт по европейски проекти

Кой трябва да присъства

Професионалисти от публични и частни лечебни заведения, заемащи някоя от следните позиции биха определили конференцията като интересна.

Регистрация

Регистрацията за това събитие приключи. Благодарим ви за участието и проявения интерес. До нови срещи!

Партньори

Контакти

Организатор

Симбула

Симбула е специализирано счетоводно предприятие, което предлага професионално финансово-счетоводно обслужване и конслултиране на фирми c дейност в различни сфери на икономиката. Нашата политиката е насочена към детайлно отношение, прозрачност, коректност, внимание и индивидуален подход към всеки клиент.

ул. Бачо Киро 45, София 1202
тел.: +359 882 926 256
office@simbula.eu, teodora.petrova@simbula.eu

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.

Локация

Гранд хотел София

Отличните условия за организиране на срещи и мероприятия в Гранд Хотел София се допълват с традиционно гостоприемство, безупречно обслужване и модерно техническо оборудване.

ул. Гурко 1, София 1000
+359 2 811 0811